Administration

Utlägg,  arvoden & reseersättning

Använd knapparna med formulär nedan för utbetalning av reseräkning, arvode eller egna utlägg. 


Detta ska vara kassören tillhanda senast 14 dagar efter avslutad aktivitet.Skadeblankett

Angående arvoden till domare, instruktörer etc, är det Studiefrämjandets regler vi följer. Lämnar man in en blankett innan den 1-5:e så är det utbetalning samma månad. Efter den 5:e så är det utbetalning månaden efter.

Alla frågor rörande utbetalningar av denna art hänvisas till

Maria på Studiefrämjandet

och inte till vår kassör.

Klubbens logotyper