Kontoret


Underlag för utlägg


Skadeblankett

Hej!


F r o m nu så ska bifogade blanketter användas för utbetalning av reseräkning, arvode eller egna utlägg.

Maila eller posta reseräkningen till Luleå Brukshundklubb, Box 80075, 97223 LULEÅ alt kassor@lulebk.nu


Vid utlägg så gäller orginalkvitto annars ingen utbetalning.


Hälsningar

Lena Holmqvist, kassör

Medlemsbrev 1


Reseräkning

Klubbens logotyper

Medlemsbrev 2

Medlemsbrev 3

Medlemsbrev 4